Bestuursleden Stichting museum Smedekinck

voorzitter: de heer E.T. (Evert) van den Born

secretaris: de heer G.A. (Tonnie) Klein Lebbink

penningmeester: de heer B.G. (Ben) de Vries

  • bankrekeningnummer Stichting Museum Smedekinck: NL63RABO0120498723
  • KvK-nummer Stichting Museum Smedekink: 09157526

algemeen bestuurslid: mevrouw A.B.W. (Annie) Hagens

algemeen bestuurslid: mevrouw G.W. (Willy) Toonk

algemeen bestuurslid: de heer E. (Ernst) van Drumpt

 

Nevenfuncties van bestuursleden van Stichting Museum Smedekinck vindt u hier.

Museum Smedekinck zoekt vrijwilligers! Kijk voor meer informatie onder Contact - Vrijwilliger worden.