Educatie

Museum Smedekinck kent een educatieprogramma wat is bedoeld voor lager onderwijs (van groep 5 t/m groep 8) en voor het 1e jaar van voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een speciale aanvulling voor scholen uit Zelhem.

Museum Smedekinck heeft een aantal mogelijkheden om scholen te ondersteunen bij hun lesprogramma zowel op school als in het museum.
Het kan gaan om ondersteuning bij een projectweek, een eenmalige les op school of een bezoek aan het museum Smedekinck, waarbij in overleg met de school diverse onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Aanbod museum van eenmalige lessen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma

Voor de groepen 7 en 8 en voor klas 1 van het vervolgonderwijs op school
Archeologie

Op school kan een les verzorgd worden als aanvulling op de geschiedenisles, waarbij aan de hand van vondsten en informatie over opgravingen in Bronckhorst  verteld wordt wat archeologie is en betekent voor onze geschiedenis. Zoals over de bewoners in de verschillende perioden zoals de rendierjagers, eerste boeren, bronstijd/ijzertijd (urnenvelden), Romeinse tijd, Middeleeuwen, etc.

Daarnaast is ervoor een afzonderlijke les op school een leskist met een DVD over alle facetten van de archeologie (20 minuten)

  • er zitten vondsten in waarbij aan de hand van een oefenblad gedetermineerd wordt.
  • er zitten geplastificeerde platen in van archeologische en geschiedkundige perioden
  • er zitten ideeën in voor aanvullende lesprogramma’s, zoals het maken van een archeologisch tijdschrift en tekeningen, etc.

Voor de groepen 7 en 8 en voor klas 1 van het vervolgonderwijs in het museum
Archeologie

In het museum is een lesprogramma mogelijk waarbij het programma in overleg samengesteld wordt en waarbij onderdelen gebruikt worden van de projectweek. Het voordeel is dat er een archeologie verzameling, een maquette, een voorbeeld vlechtwand van boerderij uit rond 800 en het Ludgerkerkje is.
De groep wordt verdeeld in groepje van 5 of 6 leerlingen, die steeds een wisselend activiteit te doen krijgen. Deze les duurt ongeveer 3 uur.

Vooraf wordt er voor op school een DVD in leen beschikbaar gesteld. Hierin wordt er een overzicht gegeven van alle facetten van de archeologie.(20 minuten)

Voor de groepen 7 en 8 en voor klas 1 van het vervolgonderwijs in het museum
Optimaal is 10/15 leerlingen per keer

De midwinterhoorn
De geschiedenis, traditie en hoe te maken. In een DVD is het hele proces te zien.

Voor de groepen 5 t/m 8 en voor klas 1 van het vervolgonderwijs in het museum
Optimaal is 10/15 leerlingen per keer Aantal leerlingen, duur les en vorm in overleg.
Tweede Wereldoorlog in Zelhem

Wat is bekend over de Tweede Wereldoorlog in Zelhem?
Voor de bommenwerper en de opgraving uit Zelhem zijn afzonderlijke lessen.

Voor groepen 5 t/m 8 in het museum. Dit vindt plaats in combinatie met een ander onderdeel uit het educatieaanbod. Optimaal is 10/12 leerlingen per keer
Kruidentuin

Kruiden herkennen en wat je daarmee kunt doen. Er wordt geoefend met kruiden bijvoorbeeld kruidenazijn maken.
In de periode half mei t/m half september.
De les duurt 30 minuten

Voor groepen 5 t/m 8 in het museum. Dit vindt plaats in combinatie met een ander onderdeel.  Optimaal is 10/12 leerlingen per keer
Alles over bijen

In de bijenschuur bij het museum.
De leerlingen staan vlak naast de bijen zonder dat ze gestoken worden. De imker laat leerlingen wat handelingen doen. En er bestaat de mogelijkheid een kaarsje te maken van bijenwas.
De les duurt 30 minuten

Voor groepen 5 t/m 8 in het museum. Dit vindt plaats in combinatie met een ander onderdeel.  Optimaal is 10/12 leerlingen per keer
Van vlas tot linnen en spinnen en weven

De bewerkingen van vlas tot linnen en spinnen en weven.

De leerlingen gaan zelf oefenen
De les duurt 30 minuten

Voor groepen 5 t/m 6 in het museum.  Maximaal 30 leerlingen
Van koffiemolen tot wasteil; thema: Hoe woon jij?

Omschrijving: Stel dat je terug in de tijd zou gaan. Zo’n 100 jaar geleden leefden mensen heel anders dan nu. Wat zeggen de spullen van die mensen over hen? In Museum Smedekinck gaan de leerlingen aan de slag met activiteiten uit het huishouden van ongeveer 100 jaar geleden. Voorbeelden hiervan zijn het kledingwassen in de teil, naar school gaan en vlas bewerken. Daarnaast vergelijken ze het leven van vroeger met dat van hunzelf, onder andere aan de hand van de olielamp, de linnenkast en de koffiemolen.

Een les in circuitvorm waarbij de leerlingen in groepjes van 6 kinderen rondgaan en te maken krijgen met vijf verschillende opdrachten. Bij deze opdrachten ligt de nadruk vooral op doen met steeds een kleine informatieve inleiding. De onderwerpen zijn: lakens wassen, sokken stoppen, schoonschrijven, woonhuis onderzoeken, wol en spinnen.

Deze les is ontwikkeld samen met Erfgoed Gelderland in het kader van ‘Reizen in de tijd’. Voor verdere achtergrondinformatie met o.a. lessuggesties voor op school zie de volgende link: https://www.reizenindetijd.nl/hoe-woon-jij/

Andere thema’s
Verder kunnen in overleg verschillende thema’s nader uitgewerkt worden.

Aanbod les in circuitvorm
Omdat het in en om het museum beter is met kleine groepjes per onderdeel te werken, wordt voorgesteld meerdere onderwerpen te kiezen en deze in circuitvorm te doen.
Bijvoorbeeld met groepen van 10/12 leerlingen met de onderwerpen bijen, kruidentuin en spinnen en weven 3x ½ uur + ½ uur pauze met drinken.

Het is ook mogelijk om een les in circuitvorm in overleg samen te stellen. met andere elementen uit het museum b.v. keus uit de uitgebeelde oude beroepen in de schuur, hoe vroeger de was werd gedaan om maar een paar zaken te noemen.

Verdere info die van belang is
Overleg met de leden van de educatiecommissie van museum Smedekinck over wat op uw school ingepast zou kunnen worden is altijd mogelijk.
De kosten voor het volgen van een les zijn 2 euro per kind voor zowel op school als in het museum.

Voor nadere informatie, overleg en/of aanmelding voor project of eenmalige ondersteunende les kunt u bellen naar het algemene nummer van Museum Smedekinck: tel. : 0314-620664.
Is het museum gesloten en krijgt u de telefoonbeantwoorder dan kunt u inspreken. U wordt dan terug gebeld.
Maakt u gebruik van e-mail dan is het volgende adres handig om te gebruiken: info(at)museumsmedekinck.nl.
Intern wordt er voor gezorgd dat de coördinator van de werkgroep educatie zo snel mogelijk contact met u opneemt.

============================================================ 

Aanvulling educatieaanbod Museum Smedekinck specifiek bedoeld voor de scholen uit de Zelhem

Projectweek ‘Ken uw dorp aan de hand van het verhaal’
De 10 Zelhemse scholen hebben al eens aan de projectweek ‘Ken uw dorp aan de hand van het verhaal’ meegedaan. Dit programma bleek zeer leerzaam en een groot succes.
In zijn geheel of in onderdelen bieden wij dit programma nog steeds aan. Voor alle scholen van de voormalige gemeente Zelhem gezamenlijk, maar deelnamen als aparte school is ook mogelijk.

Het project gaat over de periode rond 800 na Christus. De tijd dat Ludger hier het Christendom bracht. De eerste kerk in Zelhem ontstaat en Salehem wordt voor het eerst genoemd.
Rondom Zelhem zijn diverse nederzettingen uit die tijd opgegraven. De nederzetting op de Vinkenkamp wordt daarbij uitgelicht.
Hoe woonde men? Hoe leefde men? Dat weten we o.a. door de archeologie.
Wat is dat? Wat voor handelingen zijn nodig voordat je kan opgraven?

Het betreft een programma voor de onderbouw, de groepen 1 t/m 4 op school.
Voor de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 op school en in het museum. Groep 4 kan zo nodig ook samen gaan met 5 en 6.

Voor de onderbouw is er het verhaal van de bewoners van de Vinkenkamp in de tijd rond 800 na Chr. De familie die daar woonde bestond uit  vader Sandor en moeder Roda en de kinderen Elmar en Mira. De kinderen vertellen in een voorleesboek hoe men daar leefde en wat hen daar overkomen is,
Voor op school worden in een docentenhandleiding  een groot aantal suggesties aangedragen voor lesprogramma’s en in de leskist zitten voorwerpen ter ondersteuning van de lessen.

Voor de middenbouw gaat het er ook om hoe de familie bestaande uit vader Sandor, moeder Roda en de kinderen Elmar en Mira  leefde. Het verhaal wordt verteld aan de hand van een maquette van de boerderij  in het museum. In het museum kunnen een aantal activiteiten gedaan worden zoals bijvoorbeeld een kleipotje en een miniatuur vlechtwandje maken. Daarnaast
kunnen de kinderen leren spinnen met een spintol en weven met een klein weefgetouw.
We komen aan deze kennis door opgravingen/archeologie. De kinderen kunnen verkleed door het museum lopen.

Voor op school is er een leskist met voorwerpen en een docentenhandleiding met ook een aantal suggesties voor lesprogramma’s.

Voor de bovenbouw gaat het vooral om het verhaal van Ludger en zijn tijd en de geschiedkundige inpassing.
Er kan bijvoorbeeld een bezoek gebracht worden aan de Lambertikerk waar bij een opgraving de fundering gevonden is van de eerste kerk.
Ze gaan vervolgens naar het museum waarbij bij de maquette van de Vinkenkamp en het Ludgerkerkje de geschiedenis verteld wordt en over wat archeologie is en betekent voor onze geschiedenis..
 Een aantal handelingen die aan opgravingen vooraf gaan, kunnen geoefend worden.

  • boringen, wat zijn dat en waarom?
  • wat is een coördinaat en wat een GPS?
  • opdracht om een coördinaat op te zoeken
  • als een opgravingsterrein uitgezet moet worden, dan  zijn voor het inmeten van de sporen hoeken van 90 graden nodig;
  • maak hoeken van 90 graden met een prisma en/of met de getallen 3,4 en 5
  • over lange afstand moet een rechte lijn gemaakt worden doormiddel van het zichten van jalons die tevens met een jalonrichter waterpas moeten staan.
  • met de waterpaskijker afstand en hoogteverschillen vaststellen.

Voor op school is er een kist met voorwerpen en een docentenhandleiding met een aantal suggesties voor lesprogramma’s
Het totale project kan  tussen de 3 en 5 dagen duren.
De duur van het museumbezoek is ongeveer 2 uur voor de groepen 5 en 6 en evt. ook 4.
Voor de groepen 7 en 8 is er eerst het bezoek aan de kerk van ongeveer 1 uur en daarna 2 uur in het museum.
In het museum worden de kinderen in 5 groepjes verdeeld, waarbij ze ieder kwartier naar een ander onderwerp gaan.
De kosten zijn 2 euro per kind bij de activiteiten in het museum, waarbij de kinderen ook ranja te drinken krijgen.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van dit project op school kunnen, op verzoek ,
vooraf de leskist en of docentenhandleidingen ingezien worden.
                                   
De leskist met de docentenhandleiding krijgt de school pas een week voor de projectweek.
Bij meerdere scholen zullen de scholen met minimaal 1 week tussenruimte ingepast moeten worden.
Aanpassingen zijn altijd mogelijk