Markeboek van de Zelhemmer Hattemer Marke


Oudheidkundige Vereniging Salehem heeft een belangrijke uitbreiding in haar boekenfonds weten te realiseren. Het Markeboek van de Zelhemmer Hattemer Marke is door Rob Weetink volledig gedigitaliseerd, zodat nu de complete tekst in boekvorm beschikbaar is.De heer van Roekel, oud-voorzitter van Salehem, stuitte tijdens onderzoek in de zeventiger jaren in het provinciaal archief in Arnhem op een oud markeboek en naar aanleiding daarvan werd een werkgroep opgericht die zich ging bezighouden met het transcriberen van de oorspronkelijke tekst. Deze transcriptie werd de basis van het Zelhemse Markeboek dat de heren Van Roekel en Van Nieuwenhuizen in 1992 publiceerden. Ze gaven een geschiedkundige beschrijving van het leven zoals dat in de zeventiende eeuw in de Zelhemmer Hattemer Marke geleefd werd. Ter verduidelijking: een markeboek is een verzameling notulen en andere stukken zoals die werden gemaakt naar aanleiding van de gehouden jaarholtingen (jaarvergaderingen) van een Marke. Een marke was een administratieve eenheid van boeren die in een bepaald gebied woonden en kan worden beschouwd als de voorloper van de huidige gemeente. Toch was er naast het boek van Van Roekel en Van Nieuwenhuizen nog ruimte voor een nuttige en waardevolle aanvulling, zo ontdekte Rob Weetink. Na zijn vervroegde uittreding nam hij het uitzoeken van zijn familiestamboom ter hand en bij toeval kwam hij via de internetsite www.oudzelhem.nl te weten dat de familie Weetink ook in Zelhem vertegenwoordigd was. Op zoek naar materiaal voor zijn stamboom begon hij zich daarom te verdiepen in het markeboek. Al lezend bekroop hem het gevoel dat er meer te halen moest zijn uit de tekst die door de heren Van Roekel en Van Nieuwenhuizen in het Zelhemse Markeboek gebruikt was. De oorspronkelijke transcriptie van de oudheidkundige vereniging werd uit het archief gehaald en niet wetende wat voor enorme klus hij op zich genomen had, sloeg hij aan het digitaliseren. Het resultaat mag er echter zijn. In het boek dat nu verschijnt wordt voor het eerst de volledige tekst van het oorspronkelijke Markeboek weergegeven. Het boek telt meer dan 300 pagina’s, waarvan er meer dan 250 de oorspronkelijke Oudhollandse tekst zoals die te vinden was in het oorspronkelijke Markeboek weergeven. Naast deze tekst zijn er tevens een woordenboek om de lezer oude woorden te verklaren en een namenregister opgenomen. Weetink zelf is blij dat hij dit project heeft weten te realiseren, hoewel het een monsterklus is gebleken. Want het boek geeft een prachtig tijdsbeeld weer. Omdat de notulen lopen van 1598 tot 1678, is het leven op het Achterhoekse platteland bijna een complete eeuw te volgen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis is dit boek een absolute must!

U kunt via onze vereniging in het bezit komen van dit fraaie Markeboek voor de speciale prijs van € 29,95. Het boek is in het museum te koop. Per post ontvangt u het Markeboek na overmaking van € 36,95 op bankrekeningnummer NL63RABO0120498723 t.n.v. Stichting Museum Smedekinck te Zelhem onder vermelding van "Markeboek" en uw naam en adres.


Bestelformulier

Ik wil graag het Markeboek van de Zelhemmer Hattemer Marke bestellen à € 36,95 inclusief verzendkosten:

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

U ontvangt het Markeboek per post na overmaking van € 36,95 op bankrekeningnummer NL63RABO 0120 4987 23 t.n.v. Stichting Museum Smedekinck te Zelhem onder vermelding van "Markeboek".

Captcha Code