Groot Zelhems Jubileumboek

Uitgegeven ter gelegenheid van het 1200-jarige bestaan van Zelhem. Het 166 pagina's tellende boek is chronologisch, van 801 tot 2001, onderverdeeld in hoofdstukken, thematisch herkenbaar. Uitgebreid komen aan de orde de vier thema's van "Zelhem 1200 jaar": Zelhem, historie; Zelhem, het groene hart; de natuur; Zelhem, een verhaal apart; o.a. sagen en legenden; Zelhem, een rijke cultuur; sociaal cultureel naoberschap.

U kunt via onze vereniging nog in het bezit komen van de originele elektronische versie op cd (in PDF-formaat) van dit fraaie boek voor de speciale prijs van Euro 6,50 inclusief verzendkosten. Na overmaking van het bovengenoemde bedrag, op bankrekeningnummer NL63RABO0120498723 t.n.v. Stichting Museum Smedekinck te Zelhem onder vermelding van "Jubileumboek" en uw naam en adres, ontvangt u dit fraaie document.

 

zelhemcd.jpg