Litho's ds. Van Dijkstichting

Aan de Oudheidkundige Vereniging Deutekom is een mapje met 10 kleurenlitho’s overhandigd met gebouwen van de ds. Van Dijkstichting en begeleidende verhalen van ds. Van Dijk zelf. Deutekom heeft hier een boekje van laten drukken en dit samen met Gander en Salehem uitgegeven. Het originele mapje is in 1881 uitgegeven. In Zelhem hebben ook enige gebouwen van deze stichting gestaan en wel de Oude Looschool, de Halle-Nijmanschool en de Wittebrinkse school. Er zullen veel leden zijn die naar deze scholen zijn gegaan. Al deze 10 gebouwen zijn gebouwd onder speciale architectuur. De titel van het boekje luidt: ‘’Album der Christelijk Philantropische inrichtingen te Doetinchem en Utrecht, tot aandenken uit dankbare herinnering aan de mede stichters en stichteressen door ds. J. van Dijk Mzn 1881”.

U kunt via onze vereniging in het bezit komen van dit fraaie boekje voor de speciale prijs van Euro 12,00 inclusief verzendkosten. Na overmaking van het bovengenoemde bedrag, op bankrekeningnummer NL63RABO0120498723  t.n.v. Stichting Museum Smedekinck te Zelhem onder vermelding van "Kleurenlitho's Van Dijk" en uw naam en adres, ontvangt u dit fraaie document.
 

Looschool.jpg