Activiteiten

Ons tijdschrift Um Zellem verschijnt 4x per jaar.

Agenda van Oudheidkundige Vereniging Salehem

De activiteiten van Oudheidkundige vereniging Salehem vinden plaats in museum Smedekinck te Zelhem. 

 • dinsdag 7 maart 2023: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
  Fons Rouwhorst is dan te gast met een diapresentatie in twee delen. Voor de pauze ‘Van droebel tot dorp’ over de ontstaansgeschiedenis van onze dorpen te beginnen rond 1500. Na de pauze de hoogtepunten uit de serie ‘Boeren van gisteren, alles geet veurbi’j.
 • dinsdag 16 mei 2023: algemene ledenvergadering met lezing, aanvang 19.30 uur
  Ad van Liempt, journalist, auteur van oorlogsboeken en oud-hoofdredacteur van NOVA, houdt een inleiding over de Tweede Wereldoorlog waarbij ook de gebeurtenissen in Zelhem niet zullen ontbreken.
 • dinsdag 3 oktober 2023: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
  Op deze avond hebben we de gebroeders Salemink, schrijvers van het boek ‘Vrouwen van het land’, uitgenodigd.
 • dinsdag 14 november 2023: streektaalavond, aanvang 19.30 uur
  Op deze avond staat het dialect centraal.
 • zondag 17 december 2023: midwinterhoornwandeling, aanvang 12.00 uur
  Een prachtige midwinterhoornwandeltocht door het buitengebied van Zelhem.
 • zondag 25 februari 2024: documentaire "Bespiegelingen over de Achterhoek", De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem, aanvang 14.00 uur. De entree bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een consumptie.  
  Een breed tijdsbeeld over de streek waarbij de geijkte paden worden verlaten met historische, landschappelijke en sociale factoren die de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken. 
  Reserveren is mogelijk door de entreeprijs over te maken bankrekeningnummer NL24RABO0159948452 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Salehem te Zelhem onder vermelding van uw naam, e-mailadres of adres en uw telefoonnummer. U ontvangt per mail of per post een ontvangstbevestiging die tevens dient als entreebewijs. Een kaart kopen aan de zaal van ledenavonden van Salehem is ook mogelijk.

Bezoek aan elkaars bijeenkomsten en lezingen

 • Binnen de gemeente Bronckhorst bevinden zich vijf oudheidkundige of historische verenigingen. Leden van deze verenigingen kunnen op vertoon van de lidmaatschapskaart elkaars bijeenkomsten en lezingen gratis bezoeken. 
 • Leden van Historische vereniging Deutekom en Oudheidkundige vereniging Gander hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis entree tot de lezingen van Salehem.
 • Leden van 't Nut Zelhem betalen op vertoon van de lidmaatschapskaart € 2,00 per persoon.

Agenda van museum Smedekinck

De agenda van museum Smedekinck kunt u vinden op de website van het museum.