Activiteiten

Ons tijdschrift Um Zellem verschijnt 4x per jaar.

Agenda van Oudheidkundige Vereniging Salehem

De activiteiten van Oudheidkundige vereniging Salehem vinden plaats in museum Smedekinck te Zelhem.

  • woensdag 2 oktober 2024: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
    • Onder het motto ‘Wie kent de 43 historische schoolplaten van Isings nog?’ neemt Walter Lodewijk ons mee op een reis langs de platen die vroeger tijdens de vaderlandse geschiedenislessen werden gebruikt. Platen als ’De Noormannen bij Dorestad’, ‘Nova Zembla’ of ‘De Middeleeuwen’ komen uitgebreid aan bod. Ook komt Maarten van Rossum langs met zijn visie op de schoolplaten van toen.

  • zondag 10 november 2024: Streektaalmiddag, aanvang 14.00 uur
    • In tegenstelling tot voorgaande jaren houden we dit jaar geen streektaalavond maar een streektaalmiddag in samenwerking met dialectkring Achterhoek en Liemers. De middag begint om 14 uur. Het definitieve programma is nog niet bekend maar in een volgende Um Zellem leest u hier meer over.

Agenda van museum Smedekinck

De agenda van museum Smedekinck kunt u vinden op de website van het museum.

Bezoek aan elkaars bijeenkomsten en lezingen

  • Binnen de gemeente Bronckhorst bevinden zich vijf oudheidkundige of historische verenigingen. Leden van deze verenigingen kunnen op vertoon van de lidmaatschapskaart elkaars bijeenkomsten en lezingen gratis bezoeken. 
  • Leden van Historische vereniging Deutekom en Oudheidkundige vereniging Gander hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis entree tot de lezingen van Salehem.
  • Leden van 't Nut Zelhem betalen op vertoon van de lidmaatschapskaart € 2,00 per persoon.