Activiteiten

Ons tijdschrift Um Zellem verschijnt 4x per jaar.

Agenda van Oudheidkundige Vereniging Salehem

De activiteiten van Oudheidkundige vereniging Salehem vinden plaats in museum Smedekinck te Zelhem.

 • zondag 25 februari 2024: documentaire "Bespiegelingen over de Achterhoek", De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem, aanvang 14.00 uur. De entree bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een consumptie.  LET OP: VOLGEBOEKT. Opgaves die nog binnenkomen worden op een reservelijst geplaatst..
  • Een breed tijdsbeeld over de streek waarbij de geijkte paden worden verlaten met historische, landschappelijke en sociale factoren die de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken. 
   Reserveren is mogelijk door de entreeprijs over te maken bankrekeningnummer NL24RABO0159948452 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Salehem te Zelhem onder vermelding van uw naam, e-mailadres of adres en uw telefoonnummer. U ontvangt per mail of per post een ontvangstbevestiging die tevens dient als entreebewijs. Een kaart kopen aan de zaal van ledenavonden van Salehem is ook mogelijk.

 • woensdag 6 maart 2024: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
  • Het openbaar vervoer in de Achterhoek heeft veel veranderingen doorgemaakt. De gele kleur van de GSM bussen hebben we nog op het netvlies maar tegenwoordig wisselen de kleuren met enige regelmaat. Frank van Setten in zijn werkzame leven directeur van Syntus en  adjunct-directeur van Arriva, weet hier veel over te vertellen en houdt een inleiding met als titel: Het openbaar vervoer in de Achterhoek door de jaren heen.

 • woensdag 22 mei 2024: algemene ledenvergadering met lezing, aanvang 19.30 uur
  • De vergaderstukken ontvangen leden als bijlage bij ‘Um Zellem’ nr. 17. Na het huishoudelijk gedeelte verzorgen Henk en Betsy Wentink een presentatie over ‘Reizen in het Verre Oosten’. Een regio waar veel mensen een vrij onduidelijk beeld bij hebben. Vanaf 1976 heeft Henk meerdere reizen in die regio gemaakt. Reizen in bijvoorbeeld China was tot ca 1995 een zeer tijdrovende zaak en dat heeft zijn koffer met verhalen gevuld. Aan de hand van foto’s en eigen ervaring biedt hij ons een blik achter de schermen. 

 • woensdag 2 oktober 2024: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
  • Onder het motto ‘Wie kent de 43 historische schoolplaten van Isings nog?’ neemt Walter Lodewijk ons mee op een reis langs de platen die vroeger tijdens de vaderlandse geschiedenislessen werden gebruikt. Platen als ’De Noormannen bij Dorestad’, ‘Nova Zembla’ of ‘De Middeleeuwen’ komen uitgebreid aan bod. Ook komt Maarten van Rossum langs met zijn visie op de schoolplaten van toen.

 • zondag 10 november 2024: Streektaalmiddag, aanvang 14.00 uur
  • In tegenstelling tot voorgaande jaren houden we dit jaar geen streektaalavond maar een streektaalmiddag in samenwerking met dialectkring Achterhoek en Liemers. De middag begint om 14 uur. Het definitieve programma is nog niet bekend maar in een volgende Um Zellem leest u hier meer over.

Bezoek aan elkaars bijeenkomsten en lezingen

 • Binnen de gemeente Bronckhorst bevinden zich vijf oudheidkundige of historische verenigingen. Leden van deze verenigingen kunnen op vertoon van de lidmaatschapskaart elkaars bijeenkomsten en lezingen gratis bezoeken. 
 • Leden van Historische vereniging Deutekom en Oudheidkundige vereniging Gander hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis entree tot de lezingen van Salehem.
 • Leden van 't Nut Zelhem betalen op vertoon van de lidmaatschapskaart € 2,00 per persoon.

Agenda van museum Smedekinck

De agenda van museum Smedekinck kunt u vinden op de website van het museum.