Activiteiten

Ons tijdschrift Um Zellem verschijnt 4x per jaar.

Agenda van Oudheidkundige Vereniging Salehem

De activiteiten van Oudheidkundige vereniging Salehem vinden plaats in museum Smedekinck te Zelhem.

 • dinsdag 14 november 2023: streektaalavond, aanvang 19.30 uur
  Op deze avond staat het dialect centraal: Efkess achterumme kieken
  • Onder het motto ‘Efkes achterumme kieken’ presenteert Fons Rouwhorst een tweetal diaklankbeelden die in ons vertrouwde dialect zijn ingesproken.

   Voor de pauze vertoont hij deel twee van de serie Van Droebel tot dorp. Het woord ‘droebel’ betekent: iets dicht op elkaar, een groepje, een kluwen. Groepjes boerderijen ontstonden op een (hoger gelegen) kamp en werden omgeven door lager gelegen, vaak natte gronden. Het huis van de stichter is het stamhuis en latere bebouwing is familie-gerelateerd. In zijn voorstelling laat Rouwhorst het ontstaan zien van een dorp. Onderwerpen als cultuur, verkeer, geloof, beroepen en naam(s)verklaringen worden op een bijzondere manier belicht.

   Na de pauze volgt deel twee van de succesvolle serie ‘Boern van gisteren alles geet veurbi’j’. Dit klankbeeld neemt u mee naar het leven in en om de boerderij en het werk op het land in een groot aantal facetten. Aan bod komt de periode herfst en winter. Het klankbeeld is in onvervalst Vordens dialect ingesproken door Henk Graaskamp.
   ‘Het was hard werken en armoedig, maar zoveel gemoedelijker en gezelliger dan tegenwoordig’, is een véél gehoord commentaar na afloop van de vertoning. Maar toch verlangt niet iedereen terug naar vroeger. Het is veurbei ‘j, het geet wieder.

 • zondag 17 december 2023: midwinterhoornwandeling, aanvang 12.00 uur
  Een prachtige midwinterhoornwandeltocht door het buitengebied van Zelhem.
 • zondag 25 februari 2024: documentaire "Bespiegelingen over de Achterhoek", De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem, aanvang 14.00 uur. De entree bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een consumptie.  
  • Een breed tijdsbeeld over de streek waarbij de geijkte paden worden verlaten met historische, landschappelijke en sociale factoren die de Achterhoekse gemeenschap zo bijzonder maken. 
   Reserveren is mogelijk door de entreeprijs over te maken bankrekeningnummer NL24RABO0159948452 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Salehem te Zelhem onder vermelding van uw naam, e-mailadres of adres en uw telefoonnummer. U ontvangt per mail of per post een ontvangstbevestiging die tevens dient als entreebewijs. Een kaart kopen aan de zaal van ledenavonden van Salehem is ook mogelijk.
 • woensdag 6 maart 2024: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
 • woensdag 22 mei 2024: algemene ledenvergadering met lezing, aanvang 19.30 uur
 • woensdag 2 oktober 2024: ledenavond (lezing), aanvang 19.30 uur
 • woensdag 13 november 2024: streektaalavond (onder voorbehoud), aanvang 19.30 uur

Midwinterhoornblazen

Bezoek de agenda van midwinterhoorngroep d'Olde Roop.

Bezoek aan elkaars bijeenkomsten en lezingen

 • Binnen de gemeente Bronckhorst bevinden zich vijf oudheidkundige of historische verenigingen. Leden van deze verenigingen kunnen op vertoon van de lidmaatschapskaart elkaars bijeenkomsten en lezingen gratis bezoeken. 
 • Leden van Historische vereniging Deutekom en Oudheidkundige vereniging Gander hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis entree tot de lezingen van Salehem.
 • Leden van 't Nut Zelhem betalen op vertoon van de lidmaatschapskaart € 2,00 per persoon.

Agenda van museum Smedekinck

De agenda van museum Smedekinck kunt u vinden op de website van het museum.