De Botterfabriek, Zelhem

Ter gelegenheid van het erfgoedfestival 2015 "Gemaakt in Gelderland" hebben museum Smedekinck en Oudheidkundige vereniging Salehem besloten om de geschiedenis van de Coöperatieve Zuivelfabriek Erica in Zelhem weer tot leven te brengen. Foto's en documenten zijn voldoende bewaard gebleven en zijn onder ander te zien in het museum en op de website van Oud Zelhem. Maar dat geldt niet voor de verhalen van de mensen die er gewerkt hebben. Die verhalen konden we alleen maar achterhalen door die werkers uit vroegere jaren op te sporen. Velen waren bereid tot het geven van een interview. De interviews zijn uitgewerkt tot verhalen die in de vorm van een fraai boekje en een CD zijn gepubliceerd. Het 86 bladzijden tellend boekje met een harde kaft is te koop voor € 15,00, de bijbehorende CD voor € 10,00. Beide zijn in het museum te koop.

De Botterfabriek Zelhem


Per post ontvangt u het boekje met CD na overmaking van € 30,00 (incl. verzendkosten) via het onderstaande bestelformulier.


Bestelformulier

Ik wil graag het boekje De Botterfabriek met CD bestellen à € 30,00 inclusief verzendkosten:

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Na overmaking van het bedrag van het bestelde boekje met CD op bankrekeningnummer 
NL24RABO 0159 9484 52 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Salehem te Zelhem onder vermelding van Botterfabriek ontvangt u uw bestelling.

Captcha Code