Oude beelden uit de Halle-heide

Toen Willem Hartemink van de internetsite www.oudzelhem.nl in 2009 500 negatieven kreeg van de familie Hobelman, kon hij nog niet weten wat hij in handen had. De meeste foto’s waren gemaakt door Gert Hobelman, timmerman uit Halle-Heide. Op de negatieven staan familieportretten, kinderen en diverse personen. Verder zijn er nog 217 pasfoto’s welke zijn gemaakt in 1940 voor paspoorten. Het merendeel van de gefotografeerde personen woonden of wonen nog in de Halle-Heide en omgeving. Na een eerste gesprek met Dirk Hobelman kwam de interesse en de nieuwsgierigheid naar de namen van de personen op de negatieven. Na jaren van voorbereiding en talloze gesprekken met diverse bewoners en oud bewoners van de Halle-Heide zijn van zo’n 260 foto’s de persoonsgegevens bekend en in het fotoboekje vermeld. Daarnaast staan er nog ca. 70 foto’s in het boekje waarvan de personen nog niet zijn herkend. Al deze foto’s zijn nu samen te zien in het boekje ”Oude beelden uit Halle-Heide en omgeving”. Dit fotoboek in A5-formaat, is op 25 augustus 2012 op het Heidefeest in Halle-Heide gepresenteerd en als eerste uitgereikt aan de 3 kinderen van Gert Hobelman: Riek, Dinie en Henk.

U kunt via onze vereniging in het bezit komen van dit fraaie boekje voor de prijs van € 8,00. Het boek is in het museum te koop. Per post ontvangt u het boekje "Oude beelden uit de Halle-Heide en omgeving" na overmaking van € 11,00 (incl. verzendkosten) via onderstaand bestelformulier.


Bestelformulier

Ik wil graag het boekje "Oude beelden uit de Halle-Heide omgeving" bestellen à € 11,00 inclusief verzendkosten:

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

U ontvangt per post het boekje "Oude beelden uit de Halle-Heide en omgeving" na overmaking van € 11,00 (incl. verzendkosten) op bankrekeningnummer NL63RABO 0120 4987 23 t.n.v. Stichting Museum Smedekinck te Zelhem onder vermelding van "Oude beelden Halle-Heide".

Captcha Code