Groot Zelhems Jubileumboek

Uitgegeven ter gelegenheid van het 1200-jarige bestaan van Zelhem. Het 166 pagina's tellende boek is chronologisch, van 801 tot 2001, onderverdeeld in hoofdstukken, thematisch herkenbaar. Uitgebreid komen aan de orde de vier thema's van "Zelhem 1200 jaar": Zelhem, historie; Zelhem, het groene hart; de natuur; Zelhem, een verhaal apart; o.a. sagen en legenden; Zelhem, een rijke cultuur; sociaal cultureel naoberschap.

U kunt nog in het bezit komen van de originele elektronische versie op CD (in PDF-formaat) van dit fraaie boek voor de speciale prijs van € 6,50 inclusief verzendkosten via onderstaand bestelformulier.


Bestelformulier

Ik wil graag de CD "Groot Zelhems Jubileumboek" bestellen à € 6,50 per stuk inclusief verzendkosten:

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Na overmaking van € 6,50 op bankrekeningnummer NL63RABO 0120 4987 23 t.n.v. "Stichting Museum Smedekinck" te Zelhem ontvangt u uw bestelling.

Captcha Code